$category_parent_id173933 בטיחות בעבודה Archives - Ben-Yacov Law Firm

בטיחות בעבודה

 • 20/09/2019

  חובת הקבלן לבטיחות בעבודות הבנייה

  חובתו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, לתת לעובדיו סביבת עבודה בטוחה, לתת הדרכה לעובדיו ולספק להם אמצעי בטיחות.  מיומנות ונסיון העובד אינם מפחיתים מחובת הקבלן ואינם מייחסים לעובד רשלנות תורמת במקרה של הפרת חובת… […]
 • 18/02/2019

  אחריות קבלן לבטיחות באתר הבניה

  על הקבלן לפקח על אתר הבניה כראוי, לדאוג שיהיה בטיחותי עבור מבקרים, להתריע בפני מפגעים במקום באמצעות שילוט מתאים. הנתבעת, חברה קבלנית, בצעה עבודות ניקיון יסודי של בניין דירות לקראת אכלוסו לרבות בשפיכת מים רבים… […]
 • 13/11/2014

  תאונת עבודה קטלנית – נפילה מגובה

  אירוע טרגי של נפילה קטלנית מגובה באתר בניה והגשת כתב אישום נגד החברה הבונה, מנהל אתר הבניה ומנהלי עבודה באתר.לא הוכח כי שיטת העבודה הייתה רשלנית ובעייתית. לא הוכח כי הנאשמים הפרו את חובת הזהירות… […]