בטיחות בעבודה

 • 19/10/2023

  תאונת עבודה – נפילה מפיגום

  לפנינו מקרה של קבלנים רשלנים שלא זו בלבד שסיכנו חיי אדם בעבודה בגובה תוך עבירות על חוק ותקנות הבטיחות בעבודה,  אלא גם נכשלו באי ביצוע יומן עבודה מסודר המתעד את שלבי העבודה לרבות קיום החובה… […]
 • 20/09/2019

  חובת הקבלן לבטיחות בעבודות הבנייה

  חובתו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, לתת לעובדיו סביבת עבודה בטוחה, לתת הדרכה לעובדיו ולספק להם אמצעי בטיחות.  מיומנות ונסיון העובד אינם מפחיתים מחובת הקבלן ואינם מייחסים לעובד רשלנות תורמת במקרה של הפרת חובת… […]
 • 10/07/2019

  עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

  עגורן הוא כלי הנדסי ארעי שתפקידו לסייע בעבודות בניין להן ניתן היתר בניה. כשאין בהיתר הבניה הוראות לעניין העגורן, הצבתו, ביסוסו וכד', אזי אין לוועדה המקומית סמכות ליתן צו הריסה מנהלי או צו להפסקת העבודה.… […]
 • 01/05/2019

  בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

  הנאשמת, חברה קבלנית לבניין, הואשמה בעקבות ביקור של מפקחי עבודה באתר הבניה (ינואר 2017) והורשעה על פי הודאתה (מאי 2019) בעבירות הבאות על פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, תקנות ארגון הפיקוח על… […]
 • 18/02/2019

  אחריות קבלן לבטיחות באתר הבניה

  על הקבלן לפקח על אתר הבניה כראוי, לדאוג שיהיה בטיחותי עבור מבקרים, להתריע בפני מפגעים במקום באמצעות שילוט מתאים. הנתבעת, חברה קבלנית, בצעה עבודות ניקיון יסודי של בניין דירות לקראת אכלוסו לרבות בשפיכת מים רבים… […]
 • 23/08/2018

  ליקויי בניה בדירה חדשה שנמסרה לרוכשיה

  חוות דעת מקצועית של מומחה מטעם בית המשפט לעניין ליקויי בניה היא נקודת המוצא לדיון והיא עדיפה על חוות דעת מטעם הצדדים.  סביר שליקויי בניה בדירה חדשה שנמסרה לרוכשיה הינם באחריות החברות היזמית והמבצעת. בשנותיה… […]
 • 05/04/2018

  הרשעת מנהל עבודה בעבירות בטיחות בעבודה

  לא תבוטל הרשעה בעבירות חמורות על הבטיחות בעבודה. על נותני העבודה להיות חשופים למידע על מי שהורשע בבואם להעסיקו בעתיד.  מנהל עבודה הורה לשניים מעובדיו להעביר ערימת תבניות ברזל האמצעות עגורן צריח שהיה באתר הבניה… […]
 • 13/11/2014

  תאונת עבודה קטלנית – נפילה מגובה

  אירוע טרגי של נפילה קטלנית מגובה באתר בניה והגשת כתב אישום נגד החברה הבונה, מנהל אתר הבניה ומנהלי עבודה באתר.לא הוכח כי שיטת העבודה הייתה רשלנית ובעייתית. לא הוכח כי הנאשמים הפרו את חובת הזהירות… […]
 • 13/07/2011

  סיכון עובד בעבודה בגובה

  אירוע טרגי של נפילה קטלנית מעביד שמעמיד את עובדו בסיכון שכרוך בעבודה בגובה, מפר למעשה הוראות חובה חקוקה הנוגעות לשיטות העבודה בגובה, כגון הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה). פועל הגיש נגד… […]