lawyer-

נתן לרר

עו"ד, נוטריון

+972 3 6128878 טלפון:

+972 3 6128606 פקס:

nathan.lerer@benyacov.com אמייל:

 • ביוגרפיה

  עו"ד נתן לרר, מתמחה בתחום הנדל"ן ותכנון ובניה, בהתחדשות עירונית, וביעוץ ליזמים, חברות בניה, וקבלנים. במסגרת זו הוא מעניק יעוץ בתחום הסכמי רכישת מקרקעין וזכויות, הסכמי שיתוף, הסכמי יזום, הסכמי קבלנות, והסכמים נוספים בתחום.

  בתחום התכנון והבניה הוא מייצג יזמים ובעלי זכויות במקרקעין בוועדות התכנון והבניה, וועדות ערר. כמו כן מייצג בתחום זה תובעים בגין ירידת ערך, ותביעות על-פי סעיף 197 לחוק התכנון הבניה.

  נתן מתמחה ברישום קבלנים לעבודות בניה הנדסית ותשתיות, העלאת סיווגים קבלניים, עררים על החלטות רשם הקבלנים וערעורים מינהליים.

  בנוסף, נתן מתמחה גם בפרויקטים של אנרגיה, ביו-אנרגיה מים וביוב.

  לצד עבודתו כעו"ד מכהן כיום כחבר בוועדות לשכת עורכי הדין:

  • ועדת מוסדות ציבור וממשלה
  • פורום תכנון ובניה
  • ועדת תכנון ובניה-מחוז ת"א לשכת עורכי דין
  • יו"ר הועדה המוניציפלית והתחדשות עירונית-מחוז ת"א לשכת עורכי דין

  במקביל לעבודתו כעו"ד, נתן הינו חבר לשכת המסחר שוויץ – ישראל ומקדם עניינם של תאגידים ופרטים ישראליים בשוויץ

 • השכלה

  אוניברסיטת תל אביב (LL.B)

 • הסמכות

  נוטריון

 • פעילויות נוספות

  • חבר לשכת המסחר שוויץ- ישראל
  • חבר הוועד האולימפי
  • חבר הנהלת מרכז "עוצמה"
  • משמש כיועץ משפטי לסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין.
  • כותב בקביעות לביטאון של התאחדות בוני הארץ.