פינוי בינוי

 • 25/03/2024

  הגשת בקשה להיתר בניה משמעה הגשת תיק בקשה מלא

  העותרים בעתירה מנהלית זו בקשו לבצע פרויקט של פינוי-בינוי והגישו בקשה להיתר ולהקלות משמעותיות במספר הקומות, בזכויות הבניה ובמספר יחידות הדיור. ההקלות הוגשו במסגרת "הקלת שבס-כחלון"- תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) (הוראת שעה) התשע"ד-2013. … […]
 • 30/07/2023

  פינוי בינוי – תביעות נגד דיירים סרבנים

  בבית המשפט המחוזי בתל אביב התבררו שלוש תביעות של בעלי דירות שהתקשרו עם יזמית בעסקת פינוי בינוי בהרצליה הטוענים כי הנתבעים שהם קומץ מכלל בעלי הדירות במתחמי הפרויקט לפי חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי… […]
 • 30/07/2023

  היטל השבחה  בתמ"א 38

  בפני וועדת ערר מחוזית לפיצויים והיטל השבחה עלתה שאלת חישוב היטל השבחה בעקבות אישור תכנית להריסה ובניה חדשה – האם להפחית מחישוב ההשבחה עלויות עודפות של הקמת חניות תת קרקעיות, הכנסות אבודות בגין אי השכרת… […]
 • 28/05/2023

  פרויקט תמ"א 38 – התגברות על סרבן – (ת"א) 901/20 

  מהו גבול סרבנותו של בעל דירה כדי למנוע ביצוע פרויקט של הריסת בניין ישן ובניית חדש תחתיו -  תמ"א 38?  התובעים, בעלים של 51 דירות התקשרו עם חברה יזמית בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג… […]
 • 12/03/2023

  תביעה נגד סרבן פינוי בינוי

  23 בעלי דירות בבית משותף התקשרו בהסכם עם יזם לפינוי בינוי. בעל דירה אחת סירב לחתום ובגין כך תבעו החותמים את הסרבן בבית המשפט המחוזי לקבלת סעד בהתאם לקבוע בסעיף 2(א) לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי… […]
 • 01/05/2019

  בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

  הנאשמת, חברה קבלנית לבניין, הואשמה בעקבות ביקור של מפקחי עבודה באתר הבניה (ינואר 2017) והורשעה על פי הודאתה (מאי 2019) בעבירות הבאות על פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, תקנות ארגון הפיקוח על… […]
 • 31/01/2018

  הרחבת דירות – בניית ממ"דים בבית משותף קיים

  בדיון שהתקיים בפני המפקחת על רישום המקרקעין עלו הסוגיות הבאות:האם עומד לבעלי זכויות בדירות – יוזמי הבנייה הרוב הדרוש לבניית ממ"דים בדירותיהם? האם הם רשאים לבנות את הממ"דים חרף התנגדויות בעלי זכויות אחרים?המפקחת פסקה: הזכות… […]
 • 07/09/2017

  תכנית שיפור אופי רובע הבורסה ר"ג – האם כוללת עסקי חשפנות ?

  הפרשנות הראויה לתכניות החלות על מתחם הבורסה היא כי הן אינן כוללות אפשרות לנהל במקום עסקי מין כלשהם, לרבות עסק של חשפנות לצורך גירוי מיני. בפני שופטת של בית המשפט המנהלי "הורמה להנחתה" סוגיית קיום… […]
 • 18/08/2017

  בית משותף – רישום דירה וגינה צמודה

  רישום גינה צמודה לדירה יבוצע ללא רישום זכויות מעבר בגינה לצד ג', אם הדבר לא נזכר במפורש בחוזה המכר ונספחיו ולא ניתן ללמוד לגביו בבדיקה סבירה של היתר הבניה ונספחיו, הסכם שיתוף, התשריטים המצורפים והרישום… […]
 • 25/10/2012

  חוזה עסקת קומבינציה

  1. עסקת קומבינציה הינה עסקה שלמה שאינה ניתנת להפרדה לחלקים וכך הוא חוזה הקומבינציה הכולל מערכת תניות אחת! 2. "קבלת היתר בניה" משמעו היתר בניה ולא היתר חפירה! בבית המשפט המחוזי התבררה עתירת חברה יזמית… […]
 • 13/07/2011

  סיכון עובד בעבודה בגובה

  אירוע טרגי של נפילה קטלנית מעביד שמעמיד את עובדו בסיכון שכרוך בעבודה בגובה, מפר למעשה הוראות חובה חקוקה הנוגעות לשיטות העבודה בגובה, כגון הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה). פועל הגיש נגד… […]