29/04/2021

קרן נאמנות תשמור עליכם מפני סיבוכים בירושה

artical-image

מעבר ליתרונות היחסיים של קרן נאמנות בתחום המיסוי, מנגנון זה פותר מראש הרבה מאוד בעיות שמתעוררות סביב העברת ירושה. עו"ד עידן בן-יעקב עושה סדר, חלק ג' בסדרת דרכים להעברת נכסים בירושה

לאחר דחיות מרובות צפוי בית המשפט העליון צפוי לדון בתחילת שנת 2022 בסוגיה מעניינת מאוד ביחס למנגנון הנאמנות: סיפורם של משפחת גליס, שעליו נפרט מיד, צפוי להשפיע באופן רחב על תחום הנאמנויות והעברת הון בין-דורי. השאלה המהותית העומדת על הפרק היא האם בית המשפט יעניק חותמת רשמית להעברת נכס מקרקעין לנאמן ללא אירוע מס, ובכך יחסוך כסף רב למורישים?

סיפור המעשה הוא כדלהלן: ביולי 2019 הגיע המקרה של סמואל וצילה גליס, תושבי חוץ מקנדה, לפתחו של בית המשפט המחוזי ת"א, בשבתו כוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין. מבלי להיכנס יותר מדי לפרטים,  הם הקימו מנגנון נאמנות ורשמו את נכדתם, תושבת ישראל, כנהנית היחידה בנאמנות, בלי זכאות בנכס ובלי אפשרות למוכרו.

כשביקשו להעביר שתי דירות שברשותם לנאמן, התפתחה מחלוקת מול רשות המסים: האם העברת הבעלות ללא תמורה לנאמן מהווה אירוע מס המחייב תשלום? רשות המסים טענה שכן, אולם דווקא עמדתם של בני הזוג גליס היא זו שהתקבלה בוועדת הערר. רשות המסים ערערה, ועתה אנו מחכים לשמוע מה יהיה פסק הדין בבית המשפט העליון.

במידה וביהמ"ש יפסוק לטובת בני הזוג גליס, תהיה זו עדות ברורה ליתרון העצום שבניהול ואחזקת נכסים באמצעות נאמנות.

לא מדובר רק בכלי "לעשירים". המשמעות של פטור ממס בהעברת נכס לנאמנות יכולה להשפיע גם על כל אדם שמחזיק מספר נכסים ויכול יהיה לתכנן את העברתם לדורות הבאים, תוך שהוא חוסך כסף רב.

אבל רגע לפני כן, נסביר מהי בעצם אותה נאמנות שמדובר עליה.

נאמנות: מתאים לכל אדם בעל נכסים מגוונים

בפשטות, נאמנות היא מנגנון המאפשר לאדם א' להעביר לאדם ב' (נאמן) או לחברת נאמנות נכסים שבבעלותו כדי שיחזיק וינהל אותם לטובת אדם אחר.

הדבר דומה במידה מסוימת להתנהלות של שותפות או חברה: ממנים נאמן שינהל את הקרן בהתאם לתקנון, למגבלות ולהנחיות קבועות מראש. אין מדובר ב"נאמנות" המוכרת בוודאי לרבים בעסקאות מקרקעין – שם הנאמנות היא במובן של שליחות, אלא ביצירה של ישות משפטית חדשה לחלוטין. צריך להקים אותה "מאפס", לרשום אותה כראוי, לכתוב את החוקים וההנחיות וכד'.

כאמור, לא מדובר רק בכלי לתכנון מס של עשירים. מומלץ במיוחד להקים נאמנות כאשר אדם מעוניין לבצע העברה בין-דורית מסודרת ויש ברשותו פעילות עסקית ענפה או נכסים רבים ומגוונים להעברה לדור הבא, כמו נדל"ן, השקעות, מניות וכו'.

באמצעות שימוש במנגנון הנאמנות, המוריש יכול לקבע ולייצר מצד אחד גמישות בניהול הנכסים בעתיד, גמישות אשר צוואה "רגילה" אינה מאפשרת, ומאידך ודאות גבוהה יותר באשר לשאלת היורשים או הנהנים, ליכולת קבלת ההחלטות, ביחס למגבלות (לדוגמה, שכל שינוי בזהות הנהנים יהיה בהסכמתם המלאה ו/או צד ג' שהמוריש סומך עליו וכד'), אופי שימוש בנכסים ועוד. על כך נרחיב להלן.

הפחתת חיכוכים משפחתיים

קיימת עלות שנתית (המורכבת מרכיבים קבועים וגם משתנים) ושוטפת להקמת ואחזקת נאמנות (שכר טרחת עו"ד, רו"ח, יועצים שונים, תשלומים לרשם החברות וכיו"ב). סכום עלות האחזקה הכוללת משתנה ממקרה למקרה ונקבע בין היתר על פי היקף הנכסים והפעילות, כיוון שהיא דורשת תפעול שוטף.

מצד שני, כפי שפתחנו ואמרנו, בנאמנות מרוויחים פטורי מס מסוימים – לדוגמה, בהתאם לפסיקה כיום בישראל, יש פטור על העברת נכסי מקרקעין מהיוצר לקרן נאמנות. ולא פחות חשוב:קיים יתרון משמעותי של נאמנות והוא יצירת יציבות והמשכיות בניהול והעברת הנכסים לדורות הבאים.

נדגיש כי בכל מקרה יש להיוועץ עם מומחה מיסוי שכן ייתכן והסיטואציה תשתנה בהתאם למהות הנאמנות ואופי פעילותה, זהות הנהנים או נאמן, מקום תושבותם וכיו"ב.

האם אפשר להפוך קביעה של נאמנות לאחר מותו של המוריש? ובכן, הדבר אפשרי והכל תלוי בהוראות הנאמנות, שיקול דעת של מגן הנאמנות (Protector) אם מונה וכיו"ב, אך חשוב מאוד להיות מודעים ולשים לב להשלכות מיסוי פוטנציאליות וכו'.

עקרונית, נאמנות היא גוף משפטי עצמאי ו"אדיש" למות המוריש. הוא ממשיך להתקיים בין אם המוריש בחיים ובין אם לאו, בהתאם להוראות ותקנון הנאמנות. מסיבה זו, נאמנות יכולה לסייע לפתור גם מצבים שבהם קיימת רגישות משפחתית והמוריש מבקש למנוע מראש מריבות בדור הבא (ואף אחריו).

נאמנות יכולה לאפשר שקיפות גם כלפי חוץ (במידה ומעוניינים בכך),  העברה מסודרת של הנכסים, ההון והעסקים המשפחתיים לדורות הבאים וכד'. זאת, לדוגמה, להבדיל מהגבלות הקיימות בחוק הירושה אשר לא מאפשרות העברה של נכסים יותר מפעם אחת של "יורש אחר יורש" ( כמו במקרה של העברה לבן ולנכד – מגבלה על יורש שטרם נולד במות המוריש וכד').

צריך לזכור ששימוש בנאמנות שכזאת, בהנחה שמייצרים באופן תקין את המנגנון, הוראות הנאמנות, סמכויות וכד' – יכולה בתנאים ומגבלות מסוימות להותיר את השליטה בנכסים בידי המוריש עוד במהלך חייו, וגם לייצר במקביל את ההמשכיות הראויה לדורות הבאים. באמצעות הקמת נאמנות ניתן אף לשלב את הדורות הבאים בניהולה, ולסייע בשמירה על "שלום בית" על ידי הקטנת נקודות חיכוך בין היורשים.

—–

רלוונטי עבורכם?

משרדנו מתמחה בניהול הון משפחתי ובהעברת נכסים והון בין-דורי. בואו ללמוד עוד עלינו בקישור הבא. מוזמנים כמובן ליצור קשר להתייעצות בנושא.

עו"ד עידן בן-יעקב, ממשרד בן-יעקב עורכי דין, עוסק גם בתחום הנדל"ן, השקעות בארץ ובחו"ל, הגנת הפרטיות, ניהול הון משפחתי, ייעוץ שוטף לחברות, חברות הזנק, חברות בשלות ועוד.

רוצים ללמוד על דרכים נוספות להוריש נכסים? מוזמנים לקרוא את המאמרים הקודמים שלנו –

חלק א': העברת ירושה במתנה

חלק ב': העברת ירושה באמצעות צוואה