קבוצת רכישה

 • 10/08/2018

  קבוצת רכישה היא הקבלן של הפרויקט

  "קבוצת רכישה" היא הקבלן של הפרויקט האחראית לשאת בכל עלויות הבנייה. אם נוצרו עלויות נוספות – אם בשל עיכובים בקבלת היתר הבנייה, אם בשל שינויים הנובעים מהיתר הבנייה או מתוכניות בנייה, אם בשל עלויות בנייה… […]
 • 08/01/2018

  קבוצת רוכשים – מס רכישה

  מתי ייקבע כי קבוצת רכישה רוכשת יחידות דיור מוגמרות ולא רק את ערך הקרקע ותשלם מס רכישה בהתאם ? אין די בכך שתכלית ההתארגנות היא בניית דירות עבור חברי הקבוצה אלא נדרש קיומו של "גורם… […]
 • 04/06/2017

  חילופי בעלים בקבוצת רכישה – מס רכישה

  לצרכי מס רכישה יראו רכישה באמצעות קבוצת רכישה כרכישה של מוצר מוגמר – דירת מגורים, גם אם קיים פיצול בין חוזה רכישת המקרקעין לבין הזמנת שירותי הבניה. לכן, הצטרפות, גם מאוחרת, לקבוצת רכישה כמוה כרכישת… […]