היטלים ואגרות

 • 18/08/2023

  גבולות תכנית ופגיעות מכוחה לצורך פיצויים לפי סעיף 197

  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קבעה בנושא תכנית לכביש שבחלקו נסלל בתת הקרקע, כי המקרקעין של המערערים אינם כאלו "הנמצאים בתחום התכנית", הגם שהם בתחומי "הקו הכחול" ששורטט על גבי התוכנית, זאת מאחר ומדובר בתוכנית הכוללת… […]
 • 01/08/2023

  חישוב היטל השבחה- משקל שימוש קודם במקרקעין ללא היתר

  תכנית מפורטת, משביחה, משנה ייעוד מ"תעשיה ומלאכה" ל"מסחר ותעסוקה" כאשר השימושים המותרים לפי התכנית המשביחה הם גם משרדים, מסחר, תעסוקה, הסעדה, מרפאות ואחסנה בתת הקרקע.  בהתאם לכך הוציאה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומת חבות בהיטל… […]
 • 30/07/2023

  היטל השבחה  בתמ"א 38

  בפני וועדת ערר מחוזית לפיצויים והיטל השבחה עלתה שאלת חישוב היטל השבחה בעקבות אישור תכנית להריסה ובניה חדשה – האם להפחית מחישוב ההשבחה עלויות עודפות של הקמת חניות תת קרקעיות, הכנסות אבודות בגין אי השכרת… […]
 • 15/03/2023

  היטל השבחה – היטל הפטור לדירה בשטח 140 מ"ר

  דיון רב חשיבות של וועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה פיצויים והיטלי השבחה. הוועדה שמה לה למטרה לעשות סדר בסוגיה המטרידה את מוסדות התכנון והבניה לסוגיהם – פרשנותו של סעיף 19 (ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון… […]
 • 27/02/2023

  היטל השבחה – מחלוקת לעניין החישוב

  ערר בפני בית המשפט המחוזי- מנהלי על החלטת וועדת הערר לתכנון ולבניה. בעקבות אישורה של תכנית מתאר מפורטת, נדרשה המערערת לשלם היטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה. בין הצדדים התגלעו מחלוקות לעניין חישוב ההשבחה וההיטל… […]
 • 27/05/2018

  מכולות באתר בניה – חיוב בארנונה עירונית

  מכולות בתוך אתר הבניה המשמשות לצרכי האתר כמשרדים, מחסנים ומגורי שומר, מצמיחות תועלת כלכלית למחזיק, לפיכך יחויבו בארנונה כללית תחת הסיווג "תעשייה ומלאכה. מספר מכולות באתר בניה שימשו כמשרדים של מנהל הפרויקט, מנהל העבודה, ומנהל… […]
 • 19/01/2018

   היטל סלילה- חיוב טרם הקמת תשתיות סלילה

  בהתנגדות בעל מקרקעין לתשלום היטל סלילה נטען כי לא הוקמו תשתיות סלילה ברחוב הגובל בנכס. לכן בהיעדר זיקה ישירה בין התשלום לבין השירות הרי אין מדובר בהיטל אלא בניסיון מוסווה של הרשות לגבות מס. ב"הלכת… […]