26/12/2021

רישום קבלנים – ענף ראשי מול ענף משנה

artical-image

ערר בפני וועדת הערר (בבית המשפט המחוזי) לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969. קבלן אשר לו טענות הראויות להישמע לא נשמע בערר משום שהגיש לבית המשפט חוות דעת מקצועית אשר לדעת השופט היה עליו להקדים ולהגישה בפני הוועדה המקצועית לצד רשם הקבלנים. 

מדובר בחברה הרשומה לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 להלן- (החוק) בענפים – 100 בניין  ו- 200 תשתיות, שבקשה להכיר במנהל שכיר ובעל מניות בחברה (להלן- העובד), ככשיר לרישום בענף 270- קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות.  העובד הוא בוגר קורס קבלנות כבישים- תשתיות ופיתוח (ענף ראשי 200) ורשום במנהל הבטיחות כמנהל עבודה. המנהל הצהיר על ניסיון בניהול עבודות מזה מספר שנים של הנחת קווי חשמל במסגרת ביצוע עבודות כבישים.  הוועדה המייעצת של רשם הקבלנים המליצה ורשם הקבלנים קבל את המלצתה לדחות את הבקשה, כי תצהיר הניסיון של העובד מפרט עבודות בענף 200 ולא בענף 270 המבוקש. בנוסף, העובד אינו מחזיק בתעודת חשמלאי ראשי. על כך הוגש הערר.

וועדת הערר קבעה שהיא לא תתייחס לחוות דעת זו אשר לטעמה הייתה צריכה להיות מוגשת לראשונה לרשם הקבלנים ולוועדה המייעצת.

אם סבור מבקש רישיון קבלן שיש בידו מסמכים נוספים שיש בהם לשנות את החלטת רשם הקבלנים, לרבות חוות דעת התומכות בבקשתו, עליו לשלוח מסמכים אלו לרשם הקבלנים ולבקש עיון חוזר בהחלטתו. אכן, נקבע דיון נוסף.

ועוד נאמר ע"י וועדת הערר (בציטוט מפסק דין אחר)  כי אין ועדת הערר מבקרת את פעילותה של הועדה המייעצת שליד רשם הקבלנים. אם אכן פעלה ועדה זו שלא כדין, תוך התנהגות בלתי סבירה בעת בדיקת וחקירת המקרה, כי אז הדרך הנאותה היא פניה לבג"ץ שיפעיל סמכותו נגד אותה ועדה אם יימצא שהיא פעלה שלא כדין. ועדת הערר דנה בערר על החלטת המשיבה ועיקר תפקידה של ועדת הערר הוא לבדוק ולבחון אם המשיבה חרגה מסמכותה או שהיתה חריגה בלתי סבירה בשיקול דעתה בעת שנתנה את ההחלטה עליה הוגש הערר.

עם כל הכבוד, ניתן היה בידי וועדת הערר וגם בידי הוועדה המייעצת לפסוק אחרת. הפרקטיקה הנוהגת היא שמי שכשיר בענף ראשי, לענייננו 200 תשתיות, כשיר גם לענף המשנה 270. פרקטיקה זו מתבססת על סעיף 2(ב) לחוק קובע:"…מי שרשום בפנקס לענף בכללותו רשאי לבצע עבודות בכל ענפי המשנה של הענף".

במסמך "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מפורט במסגרת ענף התשתיות גם : "הנחת קווי חשמל, כולל: חפירת תעלות עבור קווי חשמל, עמודים וזרועות עבור רשת עילית, הנחת תאי בקרה לכבלים, התחברות לרשת החשמל".

הגדרת הלמ"ס תומכת בתצהירו של העובד וגם בחוות הדעת ההנדסית הנ"ל. יורשה לי כאן לבקר את התנהלות הוועדה המייעצת הנחזית לכלול מהנדסים פעילים ומנוסים, שהרי יש לצפות ממהנדסים אלו לראות שאין מדובר רק בחיבור קצה של החשמל, אלא בעבודות תשתית הכוללות חפירות, ביסוס, הנחת צנרת, איטום, כיסוי ועוד, להן יש צורך במהנדסים או הנדסאים אזרחיים. עבודות הקצה של החשמל מפוקחות על ידי חברת החשמל ומבוצעות על ידי עובדים מוסמכים.

בנוסף, יש לבקר את אמרות וועדת הערר בהחלטותיה לפיהן אין היא מבקרת את אי החוקיות ו/או אי הסבירות בהתנהלות הוועדה המייעצת. ברי כי לוועדה המייעצת השיקולים המקצועיים בהם לא תתערב וועדת הערר המשפטי-מנהלית, אולם עליה להתערב בכל מקרה של התנהלות בלתי חוקית או בלתי סבירה בה לוקה הוועדה המייעצת שהרי מדובר בוועדת ערר המקיימת הליך מנהלי.

וע (ת"א) 46921-11-21

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.