26/01/2021

הסוף לאנונימיות: קפריסין מחילה חובת זיהוי על הנהנה הסופי המחזיק בחברה בשטחה

artical-image

מועצת השרים של קפריסין מינתה את רשם החברות לטובת איסוף מידע על בעלויות של חברות המצויות בשטח המדינה. המשמעות היא שזהותם של הנהנים הסופיים באותן חברות, שעד כה יכלו להישאר אנונימיים, יזוהו ויירשמו במאגר עד ה-19 ביולי 2021.

אמנם נכון לשלב זה הזהות תישאר חסויה בפני הציבור הרחב, אך היא תשותף עם הרשויות הקפריסאיות השונות (לרבות רשות המיסים הקפריסאית) ובהתאם לדין, וכפי שידוע המרחק משיתוף המידע גם עם רשויות המס הישראליות כחלק מהמלחמה העולמית בהלבנת הון, קצר ביותר… (מקור בתגובות)

נהנה סופי מוגדר כאדם שמחזיק ב-25% לפחות מאמצעי השליטה בישות המשפטית, במישרין או בעקיפין, או יחיד המכוון את פעילותה ו/או אדם בעל אחריות ניהולית משמעותית בישות המשפטית, למשל, מנכ"לים, מנהלים בכירים, שותפים או נושאי תפקידים בכירים אחרים בישות המשפטית וכן ייתכן כי יכללו בה גם מי שאינם נושאים, רשמית, בתפקיד כזה, אולם ממלאים אותו בפועל.

(Ultimate Beneficial Owner (UBO אינה פרקטיקה פסולה מעיקרה, אפילו להיפך. ישנן לא מעט סיבות לגיטימיות לכך שאדם, על אף שהוא דה פקטו "הנהנה הסופי", אינו מעוניין ששמו ייקשר עם חברה שבבעלותו. אולם בקרב מדינות שונות עלה החשש כי גורמים מסויימים ינסו לנצל את הפרקטיקה הזו לטובת התחמקות ממס והלבנת הון, ומכאן נובע הצעד הנוכחי.

מדינה קטנה צריכה לחשוב "מחוץ לקופסא" כדי לייצר מקורות הכנסה וצמיחה. משיכת הון הוא אינטרס כלכלי-לאומי, ואפילו מדיני.

מוזמנים לקרוא את הידיעה המלאה על המהלך ומשמעותו, באתר 'גלובס'. לחצו כאן


עו"ד עמי בן-יעקב עומד בראש משרד בן-יעקב עורכי דין, מתמחה ב-FAMILY OFFICE, נדל"ן, מיסוי ודין בינלאומי