31/08/2017

פיצויים ושיפוי – סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

artical-image

בנסיבות בהן היזם הפרטי וגם העיריה / הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הנם יזמים ו/או בעלים במקרקעין, הרי הם יחלקו ביניהם את עלות השיפוי בגין פיצויים ששולמו לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תובעות תשלום שיפוי מיזם בגין פיצויים שנדרשו לשלם לפי סע' 197 לחוק התכנון והבניה.

סעיף בתקנון תכנית המתאר מחייב את יזם התכנית בין היתר לשפות את הוועדה המקומית ו/או את המועצה המקומית בגין הנ"ל.

סעיף 197: "בעלי הקרקע ו/או היזמים של התכנית יפצו את הועדה המקומית בגין
כל תביעה שתוגש ע"י מאן דהוא (לפי פרק ט') בעקבות אישורה של התכנית ו/או מתן היתרי בנייה על פיה".

בתקנון התכנית, היזם נדרש למטלה ציבורית של פינוי פולשים והריסת מבניהם הבלתי חוקיים.

"לא ינתן היתר עפ"י תכנית זו אלא לאחר שהוכח לועדה המקומית פינוי הדיירים הקיימים בשטח.
לא ינתן היתר עפ"י תכנית זו אלא לאחר הריסת כל המבנים המסומנים להריסה בתכנית זו".

בתמורה למטלה הציבורית קבל היזם תוספת זכויות בניה, במקום 222 יח"ד אושרו בתכנית 309 יח"ד. פורט כי הפלישה מונעת את פיתוח השטח הציבורי הפתוח וכי המועצה המקומית והוועדה המקומית אינם מצליחים לפנות את הפולשים. מטעם זה נדרש שהיזם הפרטי יבצע את הפינוי, ובתמורה יקבל את תוספת יחידות דיור.

לאחר אישור התכניות הוגשו מספר תביעות פיצויים בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה נגד הוועדה המקומית. הוועדה המקומית שלמה לאחר שקבלה את סכום התשלום מהעירייה.

הוועדה המקומית פנתה ליזם בדרישה לתשלום השיפוי בהתאם להוראות השיפוי, אך הוא סירב לשלם בטענה שדרישת השיפוי אינה חוקית. הטענה היתה כי הוראת השיפוי מטילה את חובת השיפוי על בעלי הקרקע ועל היזמים של התכנית. המועצה המקומית, בדיוק כמו היזם, אף היא בעלת קרקע וכן יוזמת של התכנית. מכאן, לפי הטענה, חובת השיפוי חלה על שני הבעלים והיזמים באופן שווה, ולא ניתן לדרוש מהיזם מעבר למחצית מעלות הפיצויים ששולמו. מודות התכנון הנ"ל טענו כי יש לפרש את הסעיף באופן המחיל את חובת השיפוי על היזם הפרטי בלבד.

בית המשפט קבל את טענת היזם. הוראת השיפוי, בהתאם לפרשנותה ההולמת, חלה באופן שווה על שני יזמי התכנית, הן על היזם הפרטי – הנתבעת, והן על היזם הציבורי – המועצה המקומית ו/או העירייה. בנסיבות אלו יש הצדקה לחלק את עלות השיפוי בין הצדדים, כך שכל אחד מהם יישא במחצית עלות השיפוי בלבד.

ת"א 23465-09-12

ת"א 35255-06-15

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.