29/06/2023

סמכות המפקח על רישום המקרקעין בתביעות תמ"א 38

artical-image

 דיון בין בעלי זכויות בבניין היוצא לתמ"א 38 לבין דיירים סרבנים הובא בפני המפקח על רישום המקרקעין. שם נסובה סוגיית היקף סמכותו של המפקח לדון בסוגי סכסוכים הנובעים מתמ"א 38. המפקח פסק אודות היעדר סמכותו. על כך הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי אשר קבל את הערעור.

סעיף 72(א) לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008, קובע כי קיימת סמכות ייחודית למפקח לדון בכל סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף, בדבר זכויותיהם או חובותיהם, הנובע מחוק החיזוק.

סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין היא נרחבת – והוא מוסמך לדון בכל סכסוך בין בעלי דירות הנוגע לחוק החיזוק ובכלל כך גם בסכסוך הנסב על הקניית זכויות לצדדים שלישיים ואין הוא מוגבל לסכסוכים נשוא התביעות המפורטות מפורשות בחוק החיזוק. כדוגמא- הסמכות לא נסבה רק על אישור עבודות החיזוק אלא גם על אופן ביצוע העבודות. כל פרשנות אחרת תעקר את סמכויותיו של המפקח מתוכן ותסכל את המטרות שתמ"א 38 וחוק החיזוק נועדו לקדם.

עשא (ת"א) 52787-10-22