03/04/2023

נספח בינוי – מתי קיימת הצדקה תכנונית לחריגה ממנו?

artical-image

בפני וועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה התברר ערר על החלטת הוועדה המקומית לאשר בקשה להיתר בניה הכוללת גישה לכלי רכב והלכי רגל דרך חלקת העוררים, אף שהיא נוגדת את הסדרי התנועה והחניה בנספח הבינוי של התכנית החלה על המקרקעין.

במקרה זה, הבקשה להיתר מציגה גישה למקרקעין דרך חלק מחלקת העוררים. זכותם הקניינית של העוררים בשביל הגישה אינה במחלוקת, ואין שמץ של עיגון לזכות מעבר בחלק זה לטובת המקרקעין. ראוי היה, כי בשל כך בלבד תידחה הבקשה להיתר, אשר חסרה תימוכין קנייניים בסיסיים.

העוררים טענו כי ההקלה המבוקשת מהווה סטייה ניכרת מהוראות התוכנית הקובעות שזכות המעבר תינתן לחלקת העוררים בלבד. העוררים מפנים לתקנה 2(14) לתקנות סטייה ניכרת, המגדירות סטייה מהוראות שנועדו למנוע הפרעה לתנועה והגבלת שדה הראייה של נהג כסטייה ניכרת. זאת ועוד, ההקלה פורסמה באופן מטעה, עם ניסוח כללי של הקלה מנספח בינוי ללא התייחסות להסדרי התנועה והחניה שנקבעו בתוכנית עצמה. שינוי מיקום החניות לא פורסם כלל. הבקשה לא פורסמה בסדר היום של הוועדה המקומית, ולא נבדקה על ידי יועץ תנועה.

וועדת הערר מצאה כי קיים הסכם שיתוף בין בעלי החלקות שעל פניו אינו מתיר את זכות המעבר. על כן, גם ביחס לסוגיה הקניינית אין לאשר את הבקשה להיתר טרם שהוכרעה סוגיה זו על ידי המפקח על המקרקעין.

בסוגיה הקניינית – נספח הבינוי נועד להסדיר ניצול מיטבי של הקרקע במתחם, תוך הבטחת הגישה ברגל וברכב למגרשים העורפיים ומבלי להתפשר על בטיחות התנועה. בהתאם לכך התכנית סמנה בתחומי המגרשים ציר תנועה, רדיוסי סיבוב ומקומות חנייה באופן שיבטיח כי הנסיעה בשביל הגישה לשני הכיוונים תהיה בהילוך קדמי, שאינו מסכן הולכי רגל וכלי רכב אחרים. עקרונות אלו מופרים במסגרת הבקשה להיתר, כמפורט בהחלטת וועדת הערר.

בנסיבות אלו, נדרש פרסום הקלה, והיה צורך לדון בבקשה לאישורה בהתחשב בעצימותה, קיומה של הצדקה תכנונית לה, מועד התכנון המאושר והפגיעה בצדדים שלישיים.

הוועדה המקומית לא הסבירה את התפנית שחלה בעמדתה, שאך לפני שנים אחדות אישרה את הסדרי התנועה והחניה וכעת מבקשת לסטות מהם מטעמים של מזעור מספר הכניסות לכלי רכב ופינוי חניות ציבוריות. על כן וועדת הערר לא השתכנעה כי קיימת הצדקה תכנונית לסטייה המבוקשת מהתכנון שאושר.

מדובר בשינוי משמעותי של הסדרי התנועה והחניה במקרקעין, שאינו יכול להיות מוגדר כבעל עצימות נמוכה. השינוי הינו בעל השפעה ברורה על צדדים שלישיים, בהם העוררים. יש להתחשב גם בכך בעת בחינת הבקשה לסטייה מהתכנון המאושר.

אשר על כן, ובשים לב להנמקות שהוצגו בהחלטת הוועדה המקומית ובתשובתה לערר, לא היה מקום לאשר את הבקשה להיתר הכוללת שינוי מנספח הבינוי המנחה בנושא הסדרי התנועה וסימון מקומות החנייה.

ערר (מרכז) 1053-10-22

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.