15/12/2013

מכרז : תנאי סף – "קבלן ראשי"

artical-image

קבלן ראשי הוא קבלן המתקשר עם בעל המכרז או המזמין ומקבל עליו אחריות מלאה למלוא העבודות במכרז.
קבלן המתקשר עם קבלן ראשי לביצוע העבודות הוא קבלן משנה, אפילו ייטול עליו בחוזה הביצוע את ביצוע מלוא העבודות.

בית המשפט המנהלי דן בין היתר בתנאי הסף שבמכרז בו נדרשו המשתתפים לניסיון בעבודות מסוג העבודות נושא המכרז, בין היתר:

"קבלן שהוא בעל ניסיון, כקבלן ראשי, בביצוע עבודות…"

בין יתר טענות הפסלות טענה החברה העותרת כי לקבלן הזוכה היה ניסיון כקבלן משנה ולא כקבלן ראשי ולכן אין הוא עונה על תנאי הסף הזה שבמכרז.

בית המשפט המנהלי קבל את העתירה ופסק כבפתיח לעיל בסקירה זו. בית המשפט הוסיף כי קבלן המשנה אינו בעל דברו של בעל המכרז, אין לו אחריות ישירה כלפיו, אין הוא פוטר את הקבלן הראשי ממחויבויותיו כלפי בעל המכרז, אין בהתקשרותו עם הקבלן הראשי כדי להעמיד את בעל המכרז בקשר עם מי שעמו לא התקשר בחוזה. יתכן אף שקבלן המשנה לא הגיש הצעה במכרז, אולי בגלל שלא עמד בדרישות המכרז.

גם אם לקבלן המשנה יש ניסיון רב בעבודה המכשיר אותו לעבודות נושא המכרז, השאלה הינה ניסיונו כקבלן ראשי, שהוא תנאי הסף במכרז הנדון.

יתכן ובעל המכרז היה מסתפק בהצעות של בעלי ניסיון כקבלן ולא היה מצמצם את הדרישה לניסיון כקבלן ראשי.

אלא שבמקרה זה הגביל בעל המכרז את ציבור הקבלנים שעשוי היה להשתתף במכרז ולהציע הצעות וכיוון שכך, בחירתו של קבלן משנה הינה טעות מהותית שכן, היא פוגעת בעקרון השוויון שהוא מנשמת אפו של המכרז.

ה"פ (מרכז) 29988-11-13

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.