27/05/2018

מכולות באתר בניה – חיוב בארנונה עירונית

artical-image

מכולות בתוך אתר הבניה המשמשות לצרכי האתר כמשרדים, מחסנים ומגורי שומר, מצמיחות תועלת כלכלית למחזיק, לפיכך יחויבו בארנונה כללית תחת הסיווג "תעשייה ומלאכה.

מספר מכולות באתר בניה שימשו כמשרדים של מנהל הפרויקט, מנהל העבודה, ומנהל מקצועי, לאחסון כלי עבודה ומכולה אחת שמשה למגורי שומר האתר.

עירית תל אביב השיתה על החברה הקבלנית – המערערת – חיוב בארנונה כללית בגין המכולות. השגה שהגישה המערערת על החיוב נדחה והמערערת הגישה ערר לוועדת הערר לארנונה. הערר נדחה בנימוק  שגם מבנים ארעיים מחויבים בארנונה במסגרת סיווגם כ"עסקים" וכיוון שלפי המבחן הכלכלי הם מצמיחים תועלת כלכלית לבעליהם.

בית המשפט המחוזי המנהלי נדרש לערעור המערערת שהקדים ואמר שבדרך כלל התערבותו של בית המשפט בהחלטות של וועדת הערר הוא מצומצם למדי, אם אין היא חורגת מגדר הסבירות.

הקריטריון העיקרי לסיווג נכסים לצרכי ארנונה, הינו סוג השימוש שנעשה בהם בפועל. נכס יכול להיות "בניין" שיכול שיהיה גם מבנה ארעי ואין בארעיותו כדי הפקעת הזכות להטיל בגינו ארנונה כללית.

המבחן הוא מבחן כלכלי הבוחן האם צמחה למחזיק בנכס תועלת כלכלית שמצדיקה את חיובו בארנונה.  בעניין הנדון, המכולות שימשו את המערערת כחלק מתהליך הבנייה באתר: הן שימשו לצורך אחסון ציוד עבודה, כמשרד למנהלי העבודה וכביתן שמירה. אשר על כן, המערערת הניבה תועלת כלכלית מהצבתן באתר הבנייה.

גם אם העיריה אינה נוהגת לחייב את שטח הקרקע של אתרי בניה בתשלום ארנונה כל זמן שהבניין לא נבנה, למרות העובדה שמדובר לכאורה בקרקע תפוסה, אין פירושו של דבר שהעירייה מנועה מלחייב בארנונה את מי שמחזיק מבנים, ולו גם מבנים ארעיים, בתוך אתר הבניה ולצרכי הבניה, ואשר ההחזקה בהם נושאת בחובה תועלת כלכלית מבחינתו. יהא סיווגה של הקרקע באתר הבניה כאשר יהא, לא ניתן לחלוק על כך שמכולה, חרף ארעיותה, היא "מבנה שבתחום העיריה", קרי, מדובר ב"בנין" שהוא בר חיוב בארנונה.

יחד עם ההכרעה הנ"ל, בית המשפט קבל את טענת המערערת שפעילות של בניה באתר הבניה (להבדיל מניתוק גיאוגרפי מהאתר)  צריכה לבוא תחת סיווג של "תעשייה ומלאכה" ולא תחת סיווג של "בניינים שאינם משמשים למגורים- משרדים, שירותים ומסחר". במקרה זה השימוש במכולות נעשה כחלק מפעילות הבניה בתוך אתר הבניה.

יש לחייב את המערערת בארנונה בהתאם – לפי סיווג של "תעשיה ומלאכה".

עמנ (ת"א) 45786-05-17          

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.