04/07/2018

מחיר למשתכן – פירעון תשלומי הרוכשים

artical-image

היות רוכשי הדירה רוכשים במסגרת "תכנית למשתכן" על בסיס מצבם הסוציו-אקונומי, סייע בידם לקבל אורכה לתיקון הפרה יסודית של הסכם המכר ולפרוע באיחור רב את תשלומי תמורת הדירה.

רוכשי הדירה – הנתבעים, הוכרו ע"י משרד השיכון, בהתאם למצבם הסוציו-אקונומי, כזכאים להשתתף בפרוייקט "מחיר למשתכן". במסגרת זו הם רכשו דירה מהחברה היזמית – התובעת.

הנתבעים אחרו בפירעון התשלום הראשון וגם יתרת התשלומים לא נפרעו על ידם בהתאם לחוזי המכר.

בית המשפט נדרש לשאלה האם לחברה זכות לבטל את ההסכם לאור הפרתו ע"י הנתבעים הפרה יסודית?

למרות ההפרה הנעוצה באי ביצוע תשלומי תמורת המכר, התובעת לא שלחה לנתבעים מכתב התראה אודות ההפרה אותו יש להקדים למכתב הודעת ביטול ההסכם. בית המשפט קבע כי הפרת ההסכם במשך תקופה ארוכה של למעלה משנתיים אינה מחייבת מכתב התראה והודעת ביטול הסכם המכר  היתה כדין. לכן, מן הדין לתת לתובעת צו הצהרתי שהחברה בטלה כדין את ההסכם.

יחד עם זאת, הסעד הנ"ל הושהה ל- 90 ימים כדי לתת לנתבעים הזדמנות לתקן באופן מלא את ההפרה היסודית של הסכם המכר ובכלל זאת ביצוע התשלומים להם התחייבו הנתבעים בהסכם בתוספת הריבית הקבועה בהסכם ותוך חיובם בתשלום פיצויים בגין הפרת ההסכם.

טעם אחד לכך הוא הזמן הארוך בו הבליגה התובעת על הפרת ההסכם ולא עמדה על ביטולו בתוך 10 ימים ממועד ההפרה כקבוע בהסכם.

טעם שני הינו מפסיקת בתי המשפט לפיה מקום בו מפר ההסכם מצהיר כי בכוונתו לתקן את ההפרה, במקרים ראויים יש ליתן לו את ההזדמנות לתקנה טרם ביטול ההסכם.

מקרה ראוי לטעמו של בית המשפט הוא דבר הכרתם של הנתבעים כזכאים להיכלל בתכנית "מחיר למשתכן" ומשום התנאים הסוציו-אקונומיים שלהם כבסיס להכרה. ביטול ההסכם ימצא את הנתבעים מחוץ לתכנית או בחזרה ל"סוף התור" (כך בית המשפט). כך יפסידו את ההטבה הסוציאלית נוכח מצבם.

כמו כן, כאמור, המקרה ראוי נוכח אי הפעלת זכות הביטול ע"י התובעת תקופה ארוכה.

נסיבה נוספת היא היות התובעת בפיגור בביצוע הפרויקט ואף נוהל עם רוכשים אחרים מו"מ לתשלום פיצוי בגין שכר דירה למשך תקופת העיכוב.

לכן, מכוח עקרון תום הלב, יש לאפשר לנתבעים את ההזדמנות האחרונה להראות כי ברצונם לקיים את ההסכם במלואו.

לנתבעים נתנה ההזדמנות לשלם לתובעת את תמורת הדירה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית ובתוספת פיצויים. בגלל ההפרה בית המשפט שלל מהנתבעים את הזכות לקבל מהתובעת פיצוי שכר דירה בגין האיחור בביצוע הפרוייקט.

הפ (אשד') 41319-09-15          

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.