25/03/2024

חובת מתן הזדמנות לקבלן לתקן ליקוי בניה

artical-image

בערעור בבית המשפט המחוזי עמדה השאלה  האם נתנו הרוכשים לקבלן "הזדמנות נאותה" לתקן את הליקויים  בטרם הגשת התביעה הכספית לפיצוי בגינם. זאת – במשמעות הנודעת לכך בסעיף 4ב(א) של חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973. 

אי מתן הזדמנות לקבלן לבצע את תיקוני הליקויים עלול להביא לשלילת הזכות לפיצוי כספי בגין עלות התיקון ע"י הרוכשים. לחלופין – תיתכן הפחתה של הפיצוי בהיקף של כשליש מעלות התיקון, משום, שלו ניתנה ההזדמנות לתקן, היה הקבלן עושה זאת בעלות נמוכה יותר, מהמחיר הנגבה בידי קבלן חיצוני. הטעם לכך – אין לגלם במחיר את רכיב הרווח של קבלן חיצוני. במקרים רבים, קבוצות העבודה, וגורמי הפיקוח – כבר קיימים בשטח הפרויקט ממילא, וההוצאות לשם כך קטנות יותר.

בית המשפט פסק באופן שיביא לתפיסתו לתוצאה הוגנת ומאוזנת. חובת המוכר – הקבלן לתקן ליקוי תוך זמן סביר, מותנית בכך, שהקונה נתן לו "הזדמנות נאותה לתקנה". משהרוכשים לא הרימו את הנטל להראות כיצד ומתי ניתנה לקבלן ההזדמנות לעשות זאת, ומנגד – הליקוי עצמו הוכח, עלותו הכספית נקבעה, הרי אם אופשר לקבלן לתקן בזמן אמת, היה עושה זאת ומבצע את התיקון המתחייב. בתרחיש כזה – לרוכשים לא היה נגרם חסרון כיס והקבלן היה נושא בעלויות תיקון הליקויים. הקבלן היה מבצע את המלאכה באמצעיו הוא. בהינתן, שמדובר היה עדיין בתקופת הבדק – עלויות הקבלן היו פחותות, ואף משמעותית, מהתמחור הנקוב בחוות דעת המומחה שעמדה בפני בית המשפט. כלומר- הפחתת שיעור של 30% משווי הליקויים ופיצוי הרוכשים בעלות הבסיסית. פתרון יצירתי זה הוסכם על דעת כל שופטי ההרכב.

עא (ב"ש) 61076-03-23

**האמור לעיל הינו סקירה תמציתית לנשוא לעיל ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה לפעולה ו/או פרשנות כזאת או אחרת, ואין להסתמך על האמור, ויש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו ולהתייעץ עם עו"ד מומחה ש"ידע לתפור את החליפה" ודרך הפעולה הנכונים ללקוח. שימוש ו/או הסתמכות על האמור לעיל הינו על אחריות הקורא בלבד ולכותב ו/או מי מטעמו לא תהיה שום אחריות בגין זאת.

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!