05/04/2018

הרשעת מנהל עבודה בעבירות בטיחות בעבודה

artical-image

לא תבוטל הרשעה בעבירות חמורות על הבטיחות בעבודה. על נותני העבודה להיות חשופים למידע על מי שהורשע בבואם להעסיקו בעתיד.

 מנהל עבודה הורה לשניים מעובדיו להעביר ערימת תבניות ברזל האמצעות עגורן צריח שהיה באתר הבניה ולהניחן בשטח סמוך לבור. אחד הפועלים יצא מאזור הבטיחות ועמד ליד הבור והנחה משם את מפעיל העגורן באמצעות מכשיר קשר ומחוות ידיים היכן להניח את התבניות. הפועל שחרר את החגורות שחיברו בין התבניות לשרשרת העגורן וסימן למפעיל להרים את השרשרת. תוך הרמת השרשרת אירעה נפילת שתי תבניות שפגעו בפועל והרגו אותו במקום.

מנהל העבודה הואשם בכך שלא נקט באמצעי זהירות נאותים מפני סכנה מסתברת הכרוכה בהפעלת העגורן באתר בניה ואי מתן הוראות מתאימות לפועל, זאת, נוכח אחריותו של מנהל העבודה לבטחונו של הפועל מכוח תפקידו והוראות הבטיחות בעבודה.

מנהל העבודה הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירה של מעשה פזיזות ורשלנות ובעבירה של אי גידור בור העמוק משני מטרים.

בעקבות תסקיר מבחן שתיאר את מנהל העבודה כאדם ערכי נטול עבר פלילי המנהל אורח חיים נורמטיבי ותוך התרשמות כי הוא לוקח על עצמו אחריות מלאה, מבין את הנזק ומדמעותו הטרגית, מסיבות אלו הומלץ על ידי שירות המבחן על ביטול הרשעתו בדין של מנהל העבודה.

בית משפט השלום דחה את המלצת שירות המבחן בנימוק שהעבירות בהן הורשע הנאשם בוצעו במסגרת עבודתו ותוך מילוי תפקידו. משמעות ביטול ההרשעה היא מניעת ידיעה רלוונטית ממי שירצה להעסיק את מנהל העבודה בעתיד, ככל שהוא רשאי להעסיקו בהתאם לחוק, וזו תוצאה לא ראויה.

ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי נדחה תוך ציון החומרה הרבה שיש לייחס לעבירות בטיחות בעבודה. לא ניתן להפריז בחשיבותם של כללי הבטיחות בעבודה, שנועדו לשמירה על גופם וחייהם של העובדים במקום, ויש לעמוד בחומרה על כל הפרה של כללים אלה.

ערעור שהוגש לבית המשפט העליון נדחה.  על מנהל עבודה להקפיד הקפד היטב על כללי הבטיחות על מנת לשמור על שלומם וביטחונם של עובדיו, נוכח פוטנציאל הסכנה בשל אופי ומהות העבודה בה הם עוסקים, ובייחוד מקום בו הסיכון לפגיעה גדול יותר. אין מקום לשקול את ביטול ההרשעה בעבירה חמורה זו.

רעפ 2205/18

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.