29/04/2008

הצמדת גג ליחידה בבית המשותף

artical-image

האם ניתן להצמיד גג ליחידה בבית המשותף, כאשר בהסכם הרכישה עם עם הקבלן נאמר שהקבלן רשאי להוציא חלקים מן הרכוש המשותף ולהצמידם ליחידה מסויימת, אולם הדבר לא בא לידי ביטוי במפרט שצורף להסכם.
רוכשי יחידות אחרות עתרו לבית המשפט על מנת שהגג יירשם כרכוש משותף.

בית המשפט המחוזי בירושלים סקר את מעמדו של המפרט על פי סעיפים 2 ו-6 לחוק המכר (דירות) התשל"ג –1973. סעיף 6 לחוק מחייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים וביניהם בעניין "הוצאת חלק מהרכוש המשותף", כאשר מוכר שלא עשה כן יראוהו כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי יחולו על הבית המשותף. סעיף 2 לחוק מחייב לצרף לחוזה מכר מפרט ולמסרו חתום לקונה.
דוגמת מפרט מופיעה בתוספת לצו מכר דירות (טופס של מפרט) התשל"ד –1973 כאשר סעיף 9 (ד) שבו חוזר על ההוראות הנ"ל.
מכאן, סעיף 6 לחוק הנ"ל מחייב שבמפרט יהא ציון מדוייק של השטחים המוחרגים מן הרכוש המשותף.

לכן נקבע- הוצאת חלקים מהרכוש המשותף חייבת להעשות בו זמנית עם חתימת חוזה המכר, והסכמה מאוחרת אינה מועילה, שכן המטרה (כלשון כב' השופט שפירא) למנוע מהקבלן להשתמש בעמדת הכוח שבידיו משחתם הרוכש על ההסכם. לפיכך, הדרישה הינה כי הסכמת הרוכש צריכה להיות מסויימת וחד משמעית ומתייחסת לחלק מסויים של הרכוש המשותף.

(הפ 7029/08)

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.