07/08/2012

הסכמי Back to Back

artical-image

בהסכמי "גב אל גב" חובה לנסח רכיבים משמעותיים בשני ההסכמים באופן זהה או של תלות זה בזה.

חברה מזמינת עבודה (להלן: "המזמינה") התקשרה בהסכם עם חברה – כקבלן אחראי על פרויקט הבניה (להלן: "הקבלן"). הקבלן התקשר בהסכם עם חברה קבלנית אחרת (להלן: "קבלן המשנה") להספקת שירותי איטום. קבלן המשנה התקשר בהסכם עם קבלן משנה לביצוע עבודות האיטום (להלן: "קבלן האיטום").

בבית משפט השלום נדונו סוגיות הקשורות במפרט, בתמורה, בלוח הזמנים ועוד. לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש ערעור אשר בו אותרה המחלוקת המרכזית בין קבלן המשנה לבין קבלן האיטום, כאשר קבלן המשנה טוען כי בינו לבין קבלן האיטום נכרת הסכם back to back וכי יש לפרש את התחייבויות קבלן האיטום כלפיו בהתאם, באופן שיחפפו את התחייבויות קבלן המשנה כלפי הקבלן אשר הזמין ממנו את העבודה.

בית המשפט עיין בשני ההסכמים ומצא כי ההסכם בין קבלן המשנה לבין קבלן האיטום הוא הסכם, אשר הוראותיו נגזרות מן ההסכם בין קבלן המשנה לבין הקבלן, או תלויות בו, וכי שני ההסכמים הם מסוג back to back הממצאים:

• בשני ההסכמים נחתם אותו נספח איטום.
• מועד סיום העבודה הנקוב הוא זהה.

בשני ההסכמים מצויין כי מועד סיום העבודה ישונה באופן שלא ישפיע על הבניה, אך ורק בהסכמת מזמין העבודה.

• ניתן ללמוד על זהות דרישות אופן ביצוע עבודת האיטום, הבדיקות הנדרשות בטרם מסירת העבודה, בדיקת ההצפה וכו'.

לפיכך, ממציאת רכיבים משמעותיים בשני ההסכמים שמנוסחים באופן זהה או תלויים זה בזה ניתן ללמוד קיום אפיון של back to back.

ע"א (ת"א) 36527-09-11

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.