15/03/2023

היטל השבחה – היטל הפטור לדירה בשטח 140 מ"ר

artical-image

דיון רב חשיבות של וועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה פיצויים והיטלי השבחה. הוועדה שמה לה למטרה לעשות סדר בסוגיה המטרידה את מוסדות התכנון והבניה לסוגיהם – פרשנותו של סעיף 19 (ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965:

מה דין מחסן, מרפסת וממ"ד ביחס להיקף הפטור מהיטל השבחה בדירה ששטחה עד 140 מ"ר?

ניתן לקבל פטור ל-140 מ"ר בתוספת מחסן עד 20 מ"ר מכוח הוראת סעיף 19(ג) לתוספת. בתוספת ממ"ד בשטח של 12 מ"ר מכוח הוראת סעיף 19(ב)(9) לתוספת. ככל ומבקש בעל מקרקעין להכיר במרפסת פתוחה החייבת בהיטל השבחה כחלק מ-140 מ"ר, הוא יהיה זכאי לפטור לפי הוראת סעיף 19(ג).

מחסן: יש לחשב את שטח המחסן עד 20 מ"ר בנוסף לשטח דירה בגודל של 140 מ"ר. דהיינו- דירה פטורה הינה דירה הכוללת גם מחסן בן 20 מ"ר לכל היותר ואשר שטחה ללא המחסן הינו עד 140 מ"ר. הגיון הדברים ברור, במחסן לא ניתן להתגורר והוא בבחינת שימוש נלווה ולא שימוש עיקרי. על כן, אין הגיון כי בעליו של מחסן יזכה לפטור שונה מאשר בעל דירת מגורים ללא מחסן.

מרפסות מקורות, פתוחות וגג פתוח: נקבע שאין לכלול מרפסות בשטח הדירה לצורך חישוב השטחים לקבלת הפטור.

מרפסות מקורות נספרות כחלק מ-140 ה-מ"ר לצרכי הפטור בעוד מרפסות פתוחות לא נספרות כחלק מ-140 מ"ר. הקמת פרגולה במרפסת הגג לא משנה את סיווג מרפסת הגג ממרפסת פתוחה למרפסת מקורה.

ממ"דים: אין לכלול את שטח הממ"ד בשטח 140 מ"ר כשם שאין לכלול שטח מרפסות פתוחות. אלא שבהבדל ממרפסות פתוחות על ממ"ד ניתן פטור נפרד מכוח סעיף 91(ב)(9) לתוספת השלישית.

מחמת סעיף הפטור המוחלט לממ"ד, לא ניתן לספור שטח זה במסגרת 140 מ"ר לצורך פטור מכוח סעיף 19(ג)(1), היות ומדובר למעשה באיון של הפטור לממ"ד, פטור הנועד לעודד הקמת ממ"דים.

להמחשה: דירה בשטח של 140 מ"ר, מבוקש להוסיף לה ממ"ד, האם לעמדת הוועדה המקומית יהיה מקום לחייב את האזרח בתשלום היטל השבחה בגין תוספת הממ"ד? היה ותשובת הוועדה המקומית תהא חיובית, הרי יש כאן סתירה מפורשת להוראת הפטור מכוח סעיף 19(ב)(9) וסטייה מהרציונאל הברור של הוראת פטור זו לעודד הקמת ממ"דים. לדעת וועדת הערר, במקרה שכזה הרי כל ההשבחה נובעת מהוספת הממ"ד פטורה מפורשות מהיטל השבחה.

ערר (י-ם) 8135/18

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.