01/05/2019

בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

artical-image

הנאשמת, חברה קבלנית לבניין, הואשמה בעקבות ביקור של מפקחי עבודה באתר הבניה (ינואר 2017) והורשעה על פי הודאתה (מאי 2019) בעבירות הבאות על פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999.

הבעלים ומנהל החברה נאשם והורשע בכך שלא נקט אמצעים סבירים ונאותים למניעת העבירות והליקויים שביצעה הנאשמת.

  1. הנאשמת לא המציאה למפקח האזורי תוך שבעה ימים לאחר תחילת הבניה הודעה בכתב המציינת את הפרטים הבאים; שם המבצע ומען הדואר שלו, מקומה ומהותה של הבניה ופרטים אחרים.
  2. הנאשמת לא דאגה כי כל עבודות הבניה יתבצעו בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה, ולא הודיעה למפקח האזורי עם התחלת פעולת הבניה אודות שמו, גילו, מענו והשכלתו של מנהל העבודה.
  3. הנאשמת לא הציגה במקום בולט לעין באתר, שלט המפרט את שם מבצעת הבניה, שם מנהל העבודה, מענם ומהות העבודה המבוצעת.
  4. הנאשמת לא גידרה משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטר.
  1. אזני היד לא הותקנו כנדרש בתקנות.
  2. הנאשמת לא התקינה אזן יד ואזן תיכון כנדרש מסביב לפתח רצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות או פיר מעלית.
  3. הנאשמת לא גדרה באזן יד ואזן תיכון את חלל קיר ששפתו החתונה נמוכה מ-90 ס"מ מעל לרצפה, למשטח עבודה או למדרכת מעבר שלידם או שדרכם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים.
  4. הנאשמת לא רשמה בפנקס הכללי דין וחשבון על כל בדיקת פיגום שמהם עלול אדם ליפול לעומק של 2 מטרים.
  5. ברשות הנאשמת נמצא סולם שארכו עולה על 2 מטרים ולא היה גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בו.

10.   הנאשמת לא חיזקה סולם העולה על 2 מטרים, בברגי קשירה כל 1.5 מטר לפחות, או חיזוקי         עץ אחוריים במרחק האמור.

11.שלבי סולם העץ של הנאשמת לא היו בחוזק מתאים נתונים היטב בתוך הזקפים או תמוכים על       ידי גזרי עץ המחוברים היטב לזקפים משלב לשלב.

12.הציוד ומיתקנים חשמליים הנמצאים או המותקנים באתר לא התאימו לדרישות חוק החשמל.

13.הציוד ומתקני החשמל לא הוחזקו תקינים במהלך כל העבודה באתר.

14.הנאשמת לא מסרה מידע עדכני לעובדים בדבר סיכונים במקום.

15.הנאשמת לא קיימה הדרכה לעובדים בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם.

16.הנאשמת לא ניהלה פנקס הדרכה במקום העבודה עם הפרטים הנדרשים.

17.הנאשמת לא מסרה תמצית מידע בכתב לעובדים בדבר הסיכונים במקום

18.העבודה או בכל מקום שעליו עלול להיחשף העובד.

19.הנאשמת העסיקה עובדים ללא הדרכה, והשתמשה בחומר או בציוד שיש בהם סיכונים ללא שניתנו לגביהם מידע והדרכה, ולא נעשו סימונים, בהתאם לתקנות.

הנאשמים הורשעו בעבירות של דיני בטיחות בעבודה וחוק הפיקוח על העבודה. דינים שנועדו להבטיח סביבת עבודה בטוחה, למנוע תאונות עבודה ולשמור על חייו ושלמות גופו של מי שנמצא במקום העבודה ומבצע את עבודתו.

החקיקה הרחבה בתחום הבטיחות בעבודה מטילה על המעסיק או האחראי במקום את האחריות לדאוג לכך, כי מקום העבודה יהיה בטוח וכל כלי העבודה והאביזרים במקום העבודה ושיטות העבודה יהיו תקינים. כמו כן, על המעביד או האחראי לפקח על ביצוע הוראות הבטיחות.

הקנס המירבי שניתן להטיל בגין כל אחת מהעבירות לפי פקודת הבטיחות בעבודה וחוק העונשין, בהתחשב בכך שעשויות היו לגרום לחבלת גוף או למוות, עומד על 29,200 ₪ . הקנס המירבי בגין כל אחת מעבירות ההדרכה הנקובות בתקנות הפיקוח על העבודה וחוק העונשין עומד על 14,400 ₪. הנאשמת הורשעה ב- 13 עבירות לפי פקודת הבטיחות בעבודה וב-5 עבירות לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה. הנאשם הורשע 10 עבירות לפי פקודת הבטיחות בעבודה ב-4 עבירות לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה.

גובה הקנס המקסימלי שיש לגזור על הנאשמת הוא 406,800 ₪ ועל הנאשם 349,600 ₪.

בית המשפט פסק שיש לקחת בחשבון גם את הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה. במקרה שבפנינו לא נגרם נזק ויש לתת לכך משקל וכן העבירות בוצעו בפרק זמן מצומצם ביותר.

לאור הנסיבות האישיות של הנאשם והעובדה שהוא הודה בהזדמנות הראשונה, נפסק שהנאשמים ישלמו 30% מגובה הקנס המירבי, כך שהנאשמת תשלם סך של 122,040 ₪ והנאשם סך של 104,880 ₪.

תפ (ב"ש) 52677-08-18

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.